نگه داری دیزل ژنراتور

نگه داری دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور ها معمولا به عنوان جایگزین برق شهر در صورت قطعی برق استفاده می‌شوند و خیلی مهم است که در صورت قطعی الاخصوص بیمارستان‌ها و دیتاسنتر‌ها و یا مکان هایی که قطعی برق ممکن است هزینه‌ی مالی و جانی شدیدی در بر داشته باشد سریعا در مدار قرار گرفته و برق مورد نیاز را تامین کنند. لذا نگه داری دیزل ژنراتور خیلی مهم و ضروری است. نکته ی مثبت دیگر راجع به نگه داری این است که با رسیدگی مناسب می توان طول عمر یک دیزل ژنراتور را تا ۵۰۰۰۰ ساعت افزایش داد و این فقط مستلزم نگه داری مناسب است. همچنین خیلی مهم است که دیزل ژنراتور را در طول هفته به مدت ۱ تا ۲ ساعت زیر بار ۷۰ الی ۸۰ درصدی قرار داده تا هم کاملا تست شده و همچنین روغن کاری شده و گازوئیل گردش پیدا کند و از زنگ زدگی و کاهش عمر قطعات دیزل جلوگیری شود. پیشنهاد می شود مفاله‌ی دیزل ژنراتورها چقدر عمر می‌کنند نیز مطالعه شود. در زمان تست و بارگیری سعی کنید دیزل بی بار نباشد و حداقل بار مجاز ۳۰ درصد توان نامی دیزل ژنراتور می‌باشد.

در زمان تست و بارگیری به صدا و ظاهر و لرزش دیزل ژنراتور توجه کرده و در صورت مشاهده و یا احساس کارکرد ناصحیح دیزل ژنراتور سریعا با ما و یا یک فرد متخصص تماس بگیرید

نگه داری دیزل ژنراتور

چک لیست بازرسی روزانه دیزل ژنراتور به صورت زیر پیشهاد می گردد.

·         سطح سوخت

·         سطح آب رادیاتور

·         سطح روغن

·         فیلتر هوا

·         سطح کولنت دیزل (Engine Coolant level)

·         سیستم فن و سیستم خنک کننده

·         هواگیر میلنگ

·         تسمه پروانه

·         تسمه دینام

·         نشانگر فیلتر هوا

·         باطری و اتصالات آن

·         تمیز بودن اتاق دیزل ژنراتور، ورودی و خروجی هوا

 

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور هر 150 ساعت کارکرد

·         تعویض روغن و فیلتر روغن ها

·         تمیز کردن فیلتر هوا

·         تمیز کردن مخرن رادیاتور

·         تعویض فیلتر سوخت

·         تعویض آب رادیاتور و ضد یخ

·         تعویض فیلتر جدا کننده آب

·         چک کردن فیلتر های هوای ورودی و مجرای آنها

·         چک کردن آب باطری و پر کردن آن

 

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور هر 300 ساعت کارکرد

·         تعویض روغن و فیلتر روغن ها

·         تعویض فیلتر هوا

·         تعویض فیلتر سوخت

·         تعویض آب رادیاتور و ضد یخ

·         تعویض فیلتر جدا کننده آب

·         چک کردن فیلتر های هوای ورودی و مجرای آنها

·         چک کردن آب باطری و پر کردن آن

 

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور هر 450 ساعت کارکرد

·         تعویض روغن و فیلتر روغن ها

·         تعویض فیلتر هوا

·         تعویض فیلتر سوخت

·         تعویض آب رادیاتور و ضد یخ

·         تعویض فیلتر جدا کننده آب

·         چک کردن فیلتر های هوای ورودی و مجرای آنها

·         چک کردن آب باطری و پر کردن آن

·         تعویض فیلتر آب

 

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور هر 600 ساعت کارکرد

·         تعویض روغن و فیلتر روغن ها

·         تعویض فیلتر هوا

·         تعویض فیلتر سوخت

·         تعویض آب رادیاتور و ضد یخ

·         تعویض فیلتر جدا کننده آب

·         چک کردن فیلتر های هوای ورودی و مجرای آنها

·         چک کردن آب باطری و پر کردن آن

·         فیلر گیری

·         بررسی سیم کشی موتور و در صورت وجود عیب تعویض گردد

·         چک سیستم انژکتور

·         اضافه کردن ضد یخ در صورت نیاز

 

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور هر 750 ساعت کارکرد

·         تعویض روغن و فیلتر روغن ها

·         تمیز کردن فیلتر هوا

·         تعویض فیلتر سوخت

·         تعویض آب رادیاتور و ضد یخ

·         تعویض فیلتر جدا کننده آب

·         چک کردن فیلتر های هوای ورودی و مجرای آنها

·         چک کردن آب باطری و پر کردن آن

·         چک سیستم انژکتور

·         اضافه کردن ضد یخ در صورت نیاز

 

 

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور هر 900 ساعت کارکرد

·         تعویض روغن و فیلتر روغن ها

·         تعویض  فیلتر هوا

·         تعویض فیلتر سوخت

·         تعویض آب رادیاتور و ضد یخ

·         تعویض فیلتر جدا کننده آب

·         چک کردن فیلتر های هوای ورودی و مجرای آنها

·         چک کردن آب باطری و پر کردن آن

·         چک سیستم انژکتور

·         بررسی پمپ سوخت و تعویض در صورت نیاز

·         بررسی شیر نگه دارنده فشار سوخت و تعویض در صورت نیاز

·         چک کردن اتصالات دیزل به فوندانسون

·         چک کردن سیستم های حفاظتی

·         چک کردن استارتر و تعویض در صورت نیاز

·          چک کردن پمپ آب و تعویض در صورت نیاز

·         چک کردن دینام

 

تجهیزات اصلی مانند توربوشارژر ، انژکتور باید به دفترچه راهنمای سازنده برای نگهداری رجوع شود. جدول بالا نمونه ای از یک دیزل ژنراتور 550 کیلو ولت آمپر است و پیشنهاد می گردد برای هر دیزل به راهنمای مربوطه ی سازنده مراجعه شود.

 

همچنین پیشنهاد می شود مقالات زیر مطالعه گردد:

نگه داری بانک های خازنی

دیزل ژنراتورها چقدر عمر می‌کنند؟

دیزل ژنراتور دیتا سنترها

نگه داری ترانسفورماتور

نگه داری بانک های خازنی

novin-admin
ارسال دیدگاه