نماد عمومی ژنراتور Generic Symbol of Generator

نماد های ژنراتور و مولد

نماد ژنراتور

در اخر این نوشته لیستی از ژنراتورها به همراه عکس های تکی معرفی گشته اند.

مقاله مرتبط:

حفاظت ژنراتور

نماد عمومی ژنراتور Generic Symbol of Generator

نماد عمومی ژنراتور
نماد عمومی ژنراتور

این نماد یک ژنراتور ساده را به نمایش کشیده است. یک ژنراتور انرژی مکانیکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.

ژنرتور AC فرکانس پایین Low Frequency AC Generator

ژنرتور AC فرکانس پایین
ژنرتور AC فرکانس پایین

این مدل ژنراتور دارای جریان متناوب با فرکانس در بازه بسیار پایین مابین 8 الی 40 هرتز است. این ژنراتور بیشتر در سیستم حمل و نقل با فرکانس 16.7 هرتز مورد استفاده قرار می گیرد. منفعت این ژنراتور ها انتقال انرژی در مسافت طولانی است.

ژنراتور AC فرکانس متوسط Medium Frequency AC Generator

ژنراتور AC فرکانس متوسط
ژنراتور AC فرکانس متوسط

جریان متناوب تولید شده توسط این ژنرتور در بازه 50 الی 60 هرتز قرار دارد.

ژنراتور AC فرکانس بالا High Frequency AC Generator

ژنراتور AC فرکانس بالا
ژنراتور AC فرکانس بالا

این ژنراتور جریان متناوب را با فرکانس بالای 100 هرتز تولید می کند. از آنجایی که با افزایش فرکانس ، تلفات در سیستم افزایش پیدا می کند ، استفاده از آن ها محدود است. این دست از ژنراتور ها در تجهیزات نظامی ، فضاپیما و اتاق های فرمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ژنراتور جریان ایده آل  Ideal Current Generator

ژنراتور جریان ایده آل
ژنراتور جریان ایده آل

این نماد یک ژنراتور جریان ایده آل را به نمایش می گذارد. جریان تولید شده توسط ژنراتور ایده ال حتی با تغییر ولتاژ ثابت است.

ژنراتور ولتاژ ایده آل Ideal Voltage Generator

ژنراتور ولتاژ ایده آل
ژنراتور ولتاژ ایده آل

این ژنراتور دارای یک ولتاژ ثابت است در حالی که بر اساس بار ممکن است جریان تولیدی آن تغییر پیدا کند. این نماد نشانگر یک ژنراتور ولتاژ ایده آل است.

ژنراتور ولتاژ  Voltage Generator

ژنراتور ولتاژ
ژنراتور ولتاژ

این یک نماد برای ژنراتور ولتاژ است. این المان ولتاژ را در ترمینال های خروجی خود ایجاد می کند. ولتاز آن مستقل از هر المان دیگری بوده و مقدار ولتاژ با تغییر جریان تغییر نمی کند.

ژنراتور با ولتاژ کنترل شده Controlled Voltage Generator

ژنراتور جریان کنترل شده
ژنراتور جریان کنترل شده

ولتاژ این المان به قسمتی دیگر از مدار و یا به میزان جریان کشیده شده وابسته است.

ماشین الکتریکی Electrical Machine

ماشین الکتریکی
ماشین الکتریکی

این نماد برای ماشینی استفاده می شود که هم می تواند نقش موتور و هم ژنراتور داشته باشد. موتور انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل کرده و ژنراتور برعکس آن عمل می کند.

سلول خورشیدی Photovoltaic / Solar Cell

سلول خورشیدی
سلول خورشیدی

یک سلول فتوولتاییک و یا خورشیدی انرژی نور را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. در قسمت اصلی ساختمان این سلول های خورشیدی جهت افزایش ولتاژ و جزیان به صورت سری و موازی در کنار هم قرار می گیرند.

ژنراتور DC شنت کوتاه Short Shunt Compound DC Generator

ژنراتور DC شنت کوتاه
ژنراتور DC شنت کوتاه

سیم پیچی میدان در این موتور به صورت موازی با سیم پیچی آرمیچر قرار گرفته است و سیم پیچ میدان سری به صورت سری با بار قرار دارد. سیم پیچ موازی دارای مقاومت بالا است تا جریان به سمت بار جاری شود.

ژنراتور دینامیکی با ترمز داخلی Dynamo with Built-in Brakes

ژنراتور دینامیکی با ترمز داخلی
ژنراتور دینامیکی با ترمز داخلی

این یک ماشین الکتریکی است که از طریق تغیر جهت در زغال ها جریان DC تولید می کند. بر روی رتور و استاتور این ژنراتور سیم پیچی وجود دارد. رتور داخل یک میدان مغناطیسی ثابت شروع به گردش می کند. این ژنراتور دارای یک ترمز داخلی است تا زمان توقف سیستم را متوقف کند.

آلترناتور Alternator

آلترناتور
آلترناتور

آلترناتور یک ژنراتور الکترکی است که انرژی مکانیکی را به جریان متناوب تبدیل می کند. در آلترناتور ، میدان مغناطیسی چرخان داخل رتور یک جریان متناوب داخل استاتور القا می کند.

ژنراتور AC غیر دوار Non Rotary AC Generator

ژنراتور AC غیر دوار
ژنراتور AC غیر دوار

این نماد نشانگر ژنراتور AC غیر دوار است. نماد مربع نشانگر ویژگی ثابت بودن ژنراتور است.

ژنراتور DC/ دینام Dynamo / DC Generator

ژنراتور DC- دینام
ژنراتور DC- دینام

این نماد نشانگر ژنراتور DC است که با نام دینام نیز شناخته می شود. با استفاده از کموتاتور انرژی مکانیکی به الکتریکی تبدیل می شود.

ژنراتور DC / همگن  Homopolar / DC Generator

ژنراتور DC - همگن
ژنراتور DC – همگن

این ژنراتور با چرخواندن یک دیسک رسانا داخل میدان مغناطیسی جریان DC تولید می کند. این ژنراتور ولتاژ پایین اما جریان بالا ایجاد می کند.

ژنراتور MHD Magnetohydrodynamic / MHD Generator

ژنراتور MHD
ژنراتور MHD

این یک ژنراتور DC است که انرژی دمایی و حرکتی را به انرژی الکتریکی DC تبدیل می کند. هیچ قسمت گردانی در این المان وجود ندارد. پلاسمای ایزوله شده داغ در یک میدان مغناطیسی شروع به چرخش کرده و باعث ایجاد شدن پتانسیل در الکترودها می شود. بخار خروجی می تواند برای نیروگاه بخار مورد استفاده قرار بگیرد.

ژنراتور تولید پالس Pulse Generator

ژنراتور تولید پالس
ژنراتور تولید پالس

این یک مدار الکتریکی است که پالس های مستطیلی ایجاد می کند. بر اساس کاربرد این المان می تواند فرکانس ، دامنه و سیکل های متنوعی داشته باشد. کاربرد اصلی این سیستم تست مدارات دیجیتالی و استفاده به عنوان پالس ساعت است.

ژنراتور شکل موج Waveform Generator

ژنراتور شکل موج
ژنراتور شکل موج

این مورد هم یک مدار الکتریکی است که می تواند هر شکل موجی را ایجاد کند. مطرح ترین شکل موج های تولید شده عبارت از مربعی ، مثلثی ، شیب ، دندان اره ای و … است. کاربرد این المان در شبیه سازی و یا تحریک مدارات دیجیتالی و پردازنده های سیگنال است.

ژنراتور دستی مگنتی(مغناطیس دائم) Magneto Hand Generator

ژنراتور دستی مگنتی(مغناطیس دائم)
ژنراتور دستی مگنتی(مغناطیس دائم)

ژنراتور مغناطیس دائم یک ژنراتور است که جریان متناوب را با چرخاندن یک کویل یا سیم پیچ داخل یک مغناطیس دائم ایجاد می کند. بر خلاف دینام، این ژنراتور کوموتاتور ندارد، در نتیجه خروجی برق AC  است

ژنراتور جریان کنترل شده  Controlled Current Generator

ژنراتور جریان کنترل شده
ژنراتور جریان کنترل شده

این نماد یک ژنراتور جریان کنترل شده است که به عنوان منبع جریان وابسته نیز شناخته می شود. این یک منبع جریان و ژنراتور جریان است که میزان آن وابسته به المان های دیگر مدار است.

ژنراتور نوری Photovoltaic Generator

ژنراتور نوری
ژنراتور نوری

این نماد نشانگر المانی است که می تواند انرژی نور را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. این دستگاه شامل یک پنل خورشیدی ، کنترل کننده شارژ و باتری می شود. انرژی نور و خورشید با استفاده از مبدل ها به انرژی الکترکی DC و AC تبدیل می شود.

ژنراتور تاکومتر Tachometer Generator

ژنراتور تاکومتر
ژنراتور تاکومتر

این نماد نشانگر یک ژنراتور تاکومتر است. ولتاژ تولید شده این ژنراتور وابسته به سرعت شفت است. کاربرد این وسیله سنجش سرعت موتور است

ژنراتور سه فاز سنکرون با مغناطسی دایم 3 Phase Synchronous Generator with Permanent Magnet

ژنراتور سه فاز سنکرون با مغناطسی دایم
ژنراتور سه فاز سنکرون با مغناطسی دایم

فرکانس این ژنراتور وابسته به سرعت رتور است این یک ژنراتور سه فاز با استفاده از مغناطیس دایم است. رتور داخل میدان مغناطیسی شروع به گردش کرده و این موضوع باعث القای emf داخل سیم پیچ های رتور می شود.

ژنراتور سه فاز سنکرون با اتصال ستاره 3 Phase Synchronous Generator with Wye / Star Connection

ژنراتور سه فاز سنکرون با اتصال ستاره
ژنراتور سه فاز سنکرون با اتصال ستاره

این نماد نشانگر یک ژنراتور با اتصال ستاره است. به علت اتصال ستاره سیم بندی های این ژنراتور نیازمند تعداد دور کمتر است. در صورت زمین شدن سیم زمین در این ژنراتور در حالت عدم تقارن بار ، جریان عدم تقارنی کمتر می شود.

مبدل سهنمادهای ژنراتور فاز 3 Phase Converter

مبدل سه فاز
مبدل سه فاز

نماد فوق یک مبدل سه فاز را مشخص کرده است. این وسیله می تواند انرژی الکتریکی سه فاز را به تک فاز و یا برعکس تبدیل کند. معمولا این وسیله برای استفاده از انرژی تک فاز برای دستگاه های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.

ژنراتور سه فاز سنکرون با دسترسی به هر سیم بندی Three Phase Synchronous Generator with Access to Each Winding

ژنراتور سه فاز سنکرون با دسترسی به هر سیم بندی
ژنراتور سه فاز سنکرون با دسترسی به هر سیم بندی

این نماد نشانگر ژنراتور سه فاز سنکرون است که می توان به هر کدام از سیم بندی ها دسترسی داشته باشیم. ترمینال های هر سیم بندی برای ایجاد اتصال در دسترس می باشند.

 در زیر لیستی از نماد ژنراتور های متنوع مشخص شده است

نماد های ژنراتور و مولد
نماد های ژنراتور و مولد

مقاله مرتبط:

نماد ترانسفورماتورهای الکتریکی – نماد تک خطی ترانسفورماتور

 

دیزل ژنراتور ولوو
novin-admin
ارسال دیدگاه