راهنمایی سنکرون کردن و تقسیم بار دیزل ژنراتورها به وسیله‌ی DeepSea

تابلو سنکرون دیزل ژنراتور

در از کاربرد های دیزل ژنراتور نیاز است تا چندین ژنراتور با هم توان مورد نیاز بار را تامین کنند.

این کاربردها به صورت زیر می باشد

پارالل کردن چند ژنراتور با هم توسط تابلو سنکرون دیزل ژنراتور

توسط تابلو سنکرون دیزل ژنراتور چندین دیزل ژنراتور با هم موازی و سنکرون شده و برق مورد نیاز کارخانه یا مجموعه تاسیسات برقی را تامین می کنند. در این حالت برای هر دیزل ژنراتور یا ژنراتور گازی یک کلید با سایز مناسب آن ژنراتور روی تابلو در نظر می گیریم و در فیدر خروجی یک کلید برای کل بارها در نظر می گیریم. کلید ژنراتور ها باید موتور دار باشند و همچنین شانت کلوز و رله آندر ولتاژ حتما باید داشته باشند. برای هر دیزل ژنراتور باید یک برد دیپسی 8610 معمولی یا مدل mkII در نظر گرفته شود.

پارلل کردن چند ژنراتور با هم و با شبکه توسط تابلو سنکرون دیزل ژنراتور

توسط تابلو سنکرون دیزل ژنراتور چندین دیزل ژنراتور با هم موازی و سنکرون شده و برق مورد نیاز کارخانه را در صورت قطعی برق شبکه تامین می کنند. در این حالت برای هر دیزل ژنراتور یا ژنراتور گازی یک کلید با سایز مناسب آن ژنراتور روی تابلو در نظر می گیریم و در فیدر خروجی یک کلید برای کل بارها در نظر می گیریم. کلید ژنراتور ها باید موتور دار باشند و همچنین شانت کلوز و رله آندر ولتاژ حتما باید داشته باشند.

برای هر دیزل ژنراتور باید یک برد دیپسی 8610 معمولی یا مدل mkII در نظر گرفته شود. یک کلید که همان کلید برق شهر است نیز باید در نظر بگیریم که سایز آن متناسب با مصرف کل مجموعه است و این کلید هم باید موتور دار باشد و رله آنر و شنت روی آن نصب شده باشد. یک کنترلر دیپسی 8660 نیز باید به کل مجموعه اضافه شود که این کنترلر روی کلید برق شهر و کلید ژنراتور ها کنترل دارد. تا بتواند بین برق شهر و دیزل ژنراتور ها سوئیچ کند. در این حالت در زمان برگشت برق شهر هیچ گونه چشمکی مشاهده نمی شود.

این ساختار در نیروگاه های تولید توان که معمولا گازی هستند نیز استفاده می شود.

در این حالت وظیفه ی سنکرون ژنراتور ها با برد دیپسی 8610 بوده  است.

و برد دیپسی 8660 تمام دیزل ژنراتور ها را با شبکه سنکرون می کند.

مقدار توان انتقال داده شده به شبکه و مقدار توان تولیدی هر ژنراتور را دیپسی 8660 کنترل می کند.

پارالل کردن یک ژنراتور با شبکه و کنترل کلید شبکه

یک دیزل ژنراتور برق بکاپ کارخانه یا مجموعه را تامین می کند. در این حالت از یک کنترلر 8620 استفاده می کنیم. یک کلید برای برق شهر و یک کلید برای ژنراتور در تابلو باید ببینیم. 8620 روی هر دو کلید کنترل دارد و در زمان قطعی برق شهر، کلید برق شهر را باز کرده و کلید ژنراتور را می بنند. و در صورت برگشت برق شهر، 8620 ژنراتور را روی شبکه سنکرون کرده و بعد از تحویل بار به شبکه کلید ژنراتور را باز می کند. کلید ها باید رله شانت کلوز و آندر داشته باشند

پارالل کردن یک ژنراتور با شبکه بدون نیاز به کنترل کلید شبکه

اگر با یک ژنراتور بخواهیم توان به شبکه تزریق کنیم و قابلیت سوئچ بین برق شهر و برق شبکه را لازم نداشته باشیم می توان هم از برد 8610 و هم از برد 8620 برای این کار استفاده کرد. یک کلید متناسب با سایز ژنراتور در تابلو باید نصب شود. کلید باید رله آندر ولتاژ و رله شانت کلوز داشته باشد. در واقعی در این حالت تابلو سنکرون دیزل ژنراتور باید مشخصات گفته شده را دارا باشد

در صورت نیاز به ساخت تابلو سنکرون و مشاوره با ما تماس بگیرید.

تابلو سنکرون دیزل ژنراتور
تابلو سنکرون دیزل ژنراتور

مقالات مرتبط:

novin-admin
ارسال دیدگاه