دستورالعمل عیب یابی ژنراتور های استمفورد – قسمت 4

نشانه

علت احتمالی

تست و راه حلها

ولتاژ پایین (بی باری)

1)     1) سرعت پایین موتور. فعال شدن مدار حفاظت فرکانسی (UFRO).

LED مربوط به AVR را چک کنید. اگر روشن بود، UFRO فعال است و نشان دهنده سرعت پایین است.

به وسیله تاکومتر سرعت را چک کنید.

کنترل گاورنر را بر روی سرعت نامی یا ماکسیمم (4 درصد سرعت نامی) تنظیم نمایید.

2) تنظیم VOLTS مربوط به AVR یا تنظیم اشتباه تریمر دستی.

ولتاژ بر روی تریم volts مربوط به AVR یا تریمر راه دور را تنظیم کنید. مطمئن شوید که سرعت درست است و URFO خاموش است (بالا را ببینید).

3) ولتمتر معیوب یا گیر کرده

به وسیله مولتیمتر ولتاژ ترمینالهای خروجی ماشین را چک و تایید نمایید.

4) خطا در AVR

AVR را تعویض و دستگاه را ریست کنید.

5) اتصالات شل، منقطع یا رسوب گرفته

سیم کشی را از نظر اتصالات ضعیف چک کرده و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نمایید.

 6) خطا در تغذیه توان از استاتور اصلی

آیتم 11 تست قبلی تحت عنوان بدون ولتاژ در بی باری را ببینید.

ولتاژ بالا (بی باری)

1) تغذیه نمونه از استاتور اصلی به AVR مدار باز یا بسیار کم است.

ولتاژ تغذیه نمونه را بر اساس روش A بخش 3 (آیتم 13) بررسی نمایید.

 2) تنظیم VOLTS مربوط به AVR یا تنظیم اشتباه تریمر دستی.

در صورت نیاز دوباره تنظیم کنید.  ابتدا مطمئن شوید که سرعت موتور درست است.

3) ترانسفورماتور تغذیه سنجش یا ماژول حسگر (PCB) معیوب

مدار تغذیه سنجش AVR به وسیله ترانسفورماتور دروپر (ژنراتورهای 4 و 6 سیمه) یا PCB حسگر. تغذیه سنجش را بر اساس روش A بخش 3 (آیتم 13) بررسی نمایید.

4) مقاومت بار موجود در تغذیه نمونه AVR خراب یا مدار باز است. باندهای تپینگ را از نظر رسوبات یا اتصالات ضعیف بررسی کنید. مقاومت نرمال: 215 اهم

خطا در مقاومت بار می­تواند منجر به شرایط ولتاژ بالا گردد.

5) AVR معیوب

AVR را تعویض و دستگاه را ریست کنید.

 6) اتصالات شل، منقطع یا رسوب گرفته

اتصالات کمکی بُرد ترمینال و ترمینالهای AVR را چک کرده و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نمایید.

ولتاژ ناپایدار (بی باری)

1) گاورنر موتور ناپایدار (نوسان ناخواسته)

ناپایداری سرعت را به وسیله فرکانس متر یا تاکومتر چک کنید. گاهی اوقات این مشکل با اعمال بار به موتور رفع می­گردد.

2) تنظیمات پایداری AVR

پایداری پیوندهای AVR را چک کرده و پتانسیومتر پایداری را تنظیم کنید.

 3) اتصالات شل یا رسوب گرفته

نوسانات ولتاژ متناوب می­تواند حاصل اتصالات ضعیف باشد. ترمینالهای کمکی و AVR را چک کنید.

4) زمین متناوب (مقاومت عایقی پایین)

تمامی سیم پیچی ها شامل استاتور تحریک را میگر کنید (بخش 2). مقاومت عایقی پایین می­تواند بر روی AVR اثرگذار باشد.

5) AVR معیوب

AVR را از نظر قطعات پوسیده یا خراب بررسی کنید. AVR را تعویض و دستگاه را ریست نمایید.

 6) ولتمتر معیوب/ناپایدار

ولتمترهای روی پنل به لرزش حساس هستند. خوانش ها را چک و تایید کنید.

ولتاژ نامتعادل (بی باری)

1) خطا در سیم پیچی های استاتور اصلی

تمامی سیمهای خارجی به  ژنراتور  را قطع و ریست کنید. به طور جداگانه تحریک کنید (متد A بخش 3). یک سیم پیچی اتصال کوتاه، داغ شده و موتور کمی صدای با بار می­دهد. دستگاه را خاموش کرده و به طور دستی نقاط داغ را پیدا و بررسی کنید.

novin-admin
ارسال دیدگاه