دستورالعمل عیب یابی ژنراتورهای استمفورد – قسمت 7

چارت عیب یابی عملیات موازی

نشانه

علت احتمالی

تست و راه حلها

کلید در هنگام اقدام برای موازی سازی ماشینها، بسته نمی­شود.

a.     کلید با حفاظت «بررسی همگام سازی» همراه است که از همگام سازی خارج از فاز جلوگیری می­نماید

a.     مطمئن شوید که سنکروسکوپ نشان دهنده هم فاز بودن ماشینهاست یا نزدیک به موقعیت ساعت یازده می­باشد (هنگام چرخش در جهت عقربه های ساعت). مطمئن شوید که اختلاف سرعت بین دستگاه ورودی و باسبار به قدر کافی کم است تا از چرخش سریع سنکروسکوپ (یا نوسانات سریع چراغها) قبل از بسته شدن مدارشکن جلوگیری نماید.

b.     چرخش فازی یک ماشین با دیگری متفاوت است.

چرخش فازی (هم فازی) هر یک از ژنراتورها را چک کنید. قبل از یکسان شدن چرخش فازی تمامی ژنراتورها، هیچ گونه اقدامی برای موازی سازی نباید صورت گیرد! در یکی از ژنراتورها دو تا از فازها را معکوس نمایید.

c.     اختلاف ولتاژ بین ژنراتور ورودی و باسبار بسیار بالاست.

ولتاژ دستگاه ورودی می­تواند تا 4% بالاتر از ولتاژ باسبار باشد. این عادی است! تنظیمات ولتاژ بی باری را تنظیم نکنید. اگر اختلاف بیش از 4% بود، دروپ بیش از حد را در ژنراتورهای دارای بار چک نمایید.

مشکل در حفظ شرایط فازی پایدار قبل از همگام سازی

a.     بازی بازی کردن گاورنر در یکی یا چند تا از موتورها

a.     اجازه بدهید قبل از موازی سازی، موتورها پایدار (گرم) شوند. در صورتی که سرعت همچنان کشش دارد، گاورنرها و شرایط موتور را بررسی نمایید.

b.     تغییر بار بر روی باسبار ناشی از تغییرات سرعت/فرکانس بر روی ژنراتور دارای بار در زمان همگام سازی

b. هرگونه بار با تغییر سریع را قطع کنید. چک کنید که نشانه ای از یک موتور یا استارت بار خودکار در زمان اقدام برای همگام سازی وجود نداشته باشد. در صورتی که جریان بار ناپایدار است، اقدام به موازی سازی نکنید!

ناپایدار فرکانس (Hz) در زمان بار در حالت موازی

دروپ سرعت موتور بسیار کم یا بی نظمی های چرخه ای (ناپایداری) بین موتورها (kW مترها را برای تغییر سریع kW بین دستگاهها چک کنید).

سرعت گاورنر موتور را تا 4% دروپ افزایش دهید (بی باری تا بار کامل). گاورنرهای گیر کرده را در یک موتور جدید چک کنید. موتور را از نظر مشکلات چرخه ای بررسی نمایید (اشتعال، خارج از بالانس و غیره).

نوسانات ولتاژ در طول همگام سازی (قبل و بعد آن پایدار است.)

این نشانه معمولا از pickup در پنل همگام سازی و مدار حفاظت نشتی زمین حاصل می­شود که می­تواند ناشی از لینک لوپ بسته موقت بین ژنراتورها در طول همگام سازی باشد.

این نوسان هنگامی که ژنراتورها به همگام سازی (سرعت های تقریبا برابر) نزدیک می­شوند، کمتر شده و پس از بسته شدن مدارشکن به طور کامل محو می­گردد. تجهیزات همگام­سازی، حفاظت نشتی زمین و یا مدارهای سیم کشی در سوییچ برد ممکن است منجر به بروز مشکلات موقتی pickup گردند.

افزایش سریع جریان بدون کنترل با بسته شدن مدارشکن ورودی

معکوس شدن تجهیزات دروپ موازی در یکی از ژنراتورها

دروپ CTها را از نظر معکوس شدن بررسی کنید. (متن قبلی در این بخش را ببینید). سیمهای S1-S2 را در دروپCT معکوس نمایید. ولتاژهای تحریک را چک کنید. ژنراتور معکوس شده دارای بیشترین ولتاژ تحریک خواهد بود.

جریان چرخشی ثابت در تمامی ژنراتورها. عدم توانایی در کاهش به وسیله تنظیم ولتاژ

معکوس شدن دروپ موازی در تمامی ژنراتورها

دروپها را از نظر معکوس بودن بررسی کنید.

 

سیمهای S1-S2 را به منظور تصحیح، معکوس نمایید.

 

این خطای سیم کشی تکراری منجر به یک جریان چرخشی ثابت می­گردد که قابل تنظیم به وسیله روشهای عادی نیست.

نشانه

علت احتمالی

تست و راه حلها

جریان چرخشی در هر دو ژنراتور در بی باری (جریان پایدار است).

a.     اختلاف ولتآژ (در سطح تحریک) بین ژنراتورها

a.     ولتآژها را در بی باری (فرکانسهای یکسان) چک کنید و مطمئن شوید که تمامی ژنراتورها ولتآژهای یکسان در بی باری دارند. هنگام تقسیم بار، تنظیم نکنید.

b.     معکوس شدن تجهیزات دروپ موازی در هر دو ژنراتور (برخلاف معکوس شدن در یکی که یک شرایط بسیار ناپایدار است).

b. تمامی دروپ CTها را از نظر معکوس بودن چک کنید. همانطور که در تست قبلی گفته شد.

c.     تنظیم نادرست تجهیزات دروپ موازی

c. تنظیمات تریمرهای دروپ را بررسی کنید.چک کنید که دروپ CTها در فاز صحیح باشند. چک کنید که خروجی CT به AVR S1-S2 درست باشد (متن قبل را ببینید).

اندازه گیرهای کلیووات خوانشهای نامتعادل دارند.

موتور به طور مساوی توان (kW) را به اشتراک نمی­گذارد.

دروپ گاورنر های موتورها را جهت برابرسازی اشتراک کیلووات، تنظیم نمایید.

 

a.     اختلاف ولتآژ (در سطح تحریک) بین ماشینها

a.     تمامی ماشینها را به صورت تک تک از نظر ولتاژ دقیق در بی باری چک کنید.

آمپرمترها نشان دهنده خوانشهای نامتعادل پس از برابر سازی اندازه گیرهای کیلووات هستند.

b.     تنظیم نادرست تجهیزات دروپ موازی

b. همانند دستورالعمل گفته شده در متن قبلی تنظیم نمایید.

c.     (تنها ماشینهای قبل از 1989)

c. تجهیزات بهبود یافته رگولاسیون را اتصال کوتاه کرده و دوباره تست کنید. در صورتی که منبع مشکل همین است، دوباره تنظیم نمایید. در صورتی که AVR ها به مدل بالاتر ارتقا یافته اند، این تجهیزات را حذف نمایید.

 

تجهیزات بهبود یافته رگولاسیون بر روی تقسیم بار اثر می­گذارند.

خوانشهای کیلووات با افزایش یا کاهش بار، نامتعادل می­شوند

گاورنرهای موتور ناسازگار هستند یا گاورنرهای جدید گیر کرده اند و منجر به اشتراک نابرابر kW و تغییرات محدوده سربار می­شوند.

گاورنرهای موتور باید به منظور ارائه مشخصات بی باری تا بار کامل مشابه، تنظیم گردند. در موتورهای جدید، گاورنرهای گیرکرده را بررسی نمایید. گاورنرهای الکترونیکی باید حداقل روی 2% دروپ سرعت تنظیم شوند تا از تقسیم بار کیلووات رضایت بخش اطمینان حاصل گردد. در صورت نیاز به رگولاسیون سرعت پایینتر، باید یک سیستم تقسیم بار kW ایزوکرونوس نصب گردد.

خوانشهای آمپرمتر با افزایش بار نامتعادل تر می­شوند.

a.     اختلاف در تنظیمات سطح دروپ موازی

ژنراتورها را به صورت تکی راه اندازی کنید و بار را حدود 25، 50 و 100 درصد اعمال نمایید. خوانشهای ولتاژ را در هر مرحله ثبت کنید و با سایر ژنراتورها مقایسه نمایید. سیستمهای کنترل را به منظور حذف اختلافات، تنظیم نمایید. مراحل فوق را با حداکثر بار القایی تکرار نمایید. مانند موتورها، ترانسفورماتورها و غیره. تریمرهای دروپ موازی را تنظیم کنید تا به تقسیم بار القایی برابر برسید.

b.     اختلاف در رگولاسیون ولتاژ AVR ها در بی باری تا بار کامل

این تنظیمات مهمترین فاکتورهای اثرگذار در مشخصات بار و ولتاژ ماشین هستند و از اینرو باید جهت ارائه مشخصات یکسان به ماشینهای موازی شده، تنظیم گردند.

رگولاسیون ولتاژ ضعیف با کارکرد ماشین تکی

مقدار بیش از حد دروپ موازی در مدار

به منظور رگولاسیون نرمال ولتاژ در یک ماشین در حال کار تکی، یک سوییچ اتصال کوتاه باید در ترانسفورماتور دروپ موازی جایگذاری گردد. (S1-S2)  و باید به طور شفاف به عنوان های تکی و موازی در پنل نشانه گذاری شود (متن قبلی را ببینید).

اندازه گیرهای کیلووات نامتعادل، موتورها سرجای خود لرزش دارند.

مشخصات دروپ سرعت گاورنر سرعت الکترونیکی روی بسیار کم تنظیم شده است.

حداقل 2% دروپ موتور برای اشتراک kW (جریان اکتیو) ضروری است. اگر نیاز به رگولاسیون سرعت 1% یا کمتر است، یک گاورنینگ ایزوکرونوس و سیستم تقسیم بار kW الکترونیکی باید نصب گردد.

novin-admin
ارسال دیدگاه