تفاوت ترموکوپل و RTD

حفاظت ژنراتور

ادامه ی مطلب حفاظت ژنراتور حفاظت ژنراتور

بخش 5- حفاظت حرارتی ژنراتور

شکل 23 باسلر BE1-11g را با یک ماژول RTD از راه دور متصل شده به یک آشکارساز دمای مقاومت تعبیه شده در یک شیار استاتور نشان می دهد. ماژول RTD از راه دور نمایش داده شده با BE1-11g از طریق RS485 ارتباط برقرار می کند. RTD ها می توانند دو یا سه سیم باشند. BE1-11g دارای تنظیمات کاربری برای انواع مختلف RTD است. رله با ماژول RTD از طریق RS485 یا Ethernet ارتباط برقرار می کند، و اطلاعات RTD را به رله BE1-11g ارائه می دهد.

شکل 23- حفاظت دمای استاتور
شکل 23- حفاظت دمای استاتور

شکل 23. حفاظت دمای استاتور.

مطلب مرتبط:

novin-admin
ارسال دیدگاه